Arkadaşlarım, bir Türkiye gerçeği olan eğitimin yetersizliği üzerine ve çözümü olan bireysel öğrenme üzerine biraz konuşmak istiyorum.

Özellikle Türkiye ve benzeri geri kalmış ülkelerde eğitim almak oldukça sıkıntılı. Çünkü ne eğitmenler bilgili ne de öğrenciler gerekli eğitimi almak için donanımlı. Her iki taraf da eksikliklerle dolu olduğundan verimli bir sonuç…

Geçtiğimiz günlerde LinkedIn bağlantılarım arasında çıkan bir tartışma üzerine bunları yazıyorum. Aslında gelişmiş ülke insanları uzayda madencilik üzerine düşünürken bizlerin hala daha ‘sertifika önemli mi?’ sorusu üzerine kafa yoruyor olmamız çok üzücü. …

Türkiye’ de yapılan 24 Haziran seçimlerinin üstünden çok geçmedi. Bu ayrıntı, söyleyeceklerimi eminim daha etkili kılacaktır.

Çoğulculuk, ister ezici çoğunluk ister salt çoğunluk olsun, karar yapısının ‘çoğul’da olması ne kadar doğru? Önce bir kaç şey söyleyelim de soruyu sonra cevaplayalım.

Aydınların, ilerici, akılcı insanların doğru kararlar alması, en azından alınabilecek…

Henüz lise yıllarımda bir robot yarışmasıyla başladı her şey. Mikroişlemci programlama dersimiz vardı, C dilinin yapısını öğreniyorduk. Bu sayede programlama ile tanışmış oldum.

Temel C bilgisi ile bir çizgi izleyen robot yapmış ve robot yarışmasından birincilikle ayrılmıştım. Bununla pek övünmem çünkü bu benim başarımdan çok diğer öğrencilerin başarısızlığıydı. …

Volkan Taşcı

Jr. Full Stack Developer — Django, Docker, NGINX

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store